Blog chứng khoán

Home Blog Chứng Khoán

Hướng dẫn xác thực tài khoản chứng khoán VPS online sau khi đăng ký tài khoản trên Website của VPS

Sau khi bạn đăng ký mở tài khoản trên website của VPS thì thông tin tài khoản chứng khoán của bạn sẽ được gửi qua SMS số điện thoại đã đăng ký và qua email đã đăng ký. Bạn kiểm tra tin nhắn SMS hoặc email để lấy thông tin đăng nhập...