Để nạp tiền vào tài khoản chứng khoán qua ứng dụng VPBank anh/chị làm theo các bước sau

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VPBank Online

Bước 2: Khởi tạo lệnh:

 • Chọn mục Nạp tiền chứng khoán trên màn hình chính của ứng dụng
 • Chọn Chứng khoán VPBS

cách nạp tiền chứng khoán trên ứng dụng VPBank

Bước 3: Nhập thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền:

 • Chọn nhà cung cấp: “Chứng khoán VPS”

chứng khoán VPS

 • Nhập Mã khách hàng: Nhập chính xác số Tài khoản chứng khoán đăng ký (6 chữ số không bao gồm tiểu khoản)

cách nạp tiền chứng khoán trên ứng dụng VPBank

 • Bấm nút Kiểm tra
 • Chọn Tài khoản chứng khoán: Chọn Tài khoản chứng khoán muốn nạp tiền (7 chữ số
  bao gồm tiểu khoản) trong ứng dụng

cách nạp tiền chứng khoán trên ứng dụng VPBank

 • Số tiền: Nhập chính xác số tiền cần nạp vào tài khoản
 • Bấm nút Tiếp tục

Bước 4: Xác thực giao dịch.

cách nạp tiền chứng khoán trên ứng dụng VPBank

 • Kiểm tra/ Xác nhận thông tin nạp tiền
 • Nhập Mã OTP để hoàn tất nạp tiền