Để nạp tiền vào TKCK qua ứng dụng Smart Bankig BIDV các bạn tiến hành cách bước như sau

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Smart Banking BIDV

nạp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS
Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán:

  • Chọn mục Chứng khoán trên màn hình chính của ứng dụng
  • Chọn nhà cung cấp: “CTCP chứng khoán VPS”

nạp tiền vào tài khoản chứng khoán

 

 

Bước 3: Nhập thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền

  • Dịch vụ: Chọn “Nộp tiền vào TK Kinh Doanh Chứng Khoán VPS (toàn hệ thống)”
  • Số tài khoản nhà đầu tư: Nhập thông tin số tài khoản nhà đầu tư theo một trong hai cú pháp sau:

∗ Cách 1: Nhập chính xác Số tài khoản chứng khoán (7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)
∗  Cách 2: Nhập chính xác: 9611+ Số tài khoản chứng khoán (7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)
VD: Với tài khoản chứng khoán xxxxxx-6 có thể nhập xxxxxx6 hoăc 9611xxxxxx6

  • Số tiền: Nhập chính xác số tiền cần nộp
  • Bấm nút Tiếp tục

nạp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Bước 4: Xác thực giao dịch

  • Kiểm tra/ Xác nhận thông tin nạp tiền chính xác
  • Nhập Mã OTP để hoàn tất nạp tiền vào tài khoản

nạp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Lưu ý:

– Tiền được chuyển vào TKCK ngay sau khi thực hiện thành công
– Phí giao dịch Miễn phí
– Hạn mức tối đa/giao dịch: theo hạn mức BIDV áp dụng