Tài khoản chuyên biệt, là tài khoản dành cho nhà đầu tư sử dụng các gói dịch vụ ưu đãi lãi suất vay Margin tại VPS. Là đòn bẩy cho việc tăng lợi nhuận tài chính cá nhân

I. Khái niệm về tài khoản chuyên biệt

Tài khoản chuyên biệt là tiểu khoản đuôi 3 và cũng giống như tiểu khoản Margin đuôi 6. Tuy nhiên nó dành cho tài khoản Margin một cách chuyên biệt hơn, thông qua các gói dịch vụ tài chính.

II. Các gói ưu đãi trong tài khoản chuyên biệt

Tối ưu nguồn vốn ưu đãi – V70

tài khoản chuyên biệt

Kỳ hạn tối đa là 90 ngày, lãi suất áp dụng 10,5%/năm.

Lãi suất hiện hành 14%/năm

Điều kiện: 

  • Dư nợ Margin tối thiểu 4 tỷ/tháng
  • Giá trị giao dịch vòng quay dư nợ: lớn hơn hoặc bằng 2,5 lần

 

Vòng quay dư nợ

Lãi suất vay giao dịch

Từ 6 trở lên 7.5%
Từ 4 tới dưới 6 8%
Dưới 4 Lãi suất hiện hành 9%

 

Tối ưu lãi suất Margin – V 7,5%

tài khoản chuyên biệt

Hạn mức là 3 tỷ, lãi suất áp dụng là 7,5%/năm

Vòng quay dư nợ Lãi suất vay giao dịch
Từ 6 trở lên 7.5%
Từ 4 tới dưới 6 8%
Dưới 4 Lãi suất hiện hành 9%

Đầu tư không giới hạn – V+

tài khoản chuyên biệt

Lãi suất áp dụng 11.9%/năm và không áp dụng điều kiện giao dịch tuy nhiên hạn chế chỉ vay 30% và ký quỹ tỷ lệ 70%

Đầu tư bứt phá – V9.5%

tài khoản chuyên biệt

Đây là gói đầu tư hoàn toàn mới, với gói V9.5% bạn được vay trong 24 ngày. Tuy nhiên khi bạn vay ngày nào trong tháng cũng cần hoàn trả vay vào ngày làm việc thứ 6 trước ngày cuối cùng của tháng.

VD: ngày cuối cùng của tháng là ngày 30 bạn phải hoàn trả vào ngày 24.

Lãi suất trong hạn là 9.5%/năm, lãi suất quá hạn của ngày 24 tới ngày 30 sẽ là 20% 1 năm

Hi vọng bài viết dưới đây có thể giúp ích cho các bạn khi có ý định sử dụng, chúc các bạn thành công.